DEVENT

خلق تجربه ای جدید برای دریافت محتوای تخصصی دندانپزشکی

دسترسی به آرشیو بزرگی از کنگره ها، محصولات، شرکت ها، ویدئوهای معرفی و پخش آنلاین حوزه دندانپزشکی

Pand

Dentistry Ecosystem

چرا پند؟

تجربه ی استفاده ما از ابزارهای دیجیتال و آگاهی از نیازهای واقعی 
در حوزه دندانپزشکی ، در کنار استفاده از فناوری های پیشتاز،
هوش مصنوعی و ابزارهای تحول دیجیتال، در مسیر تحول دیجیتال
 کسب و کار شما ، همراهتان خواهد بود.

با پند در زیست بوم تحول دیجیتال دندانپزشکی کشور حضور خواهید داشت.

در کنار متخصصین حوزه دندانپزشکی کشور باشید

شبکه اجتماعی تخصصی دندانپزشکی

بزودی

DNET

DLAB

در مسیر توسعه Laboratory شما
هر آنچه نیاز دارید در اختیار شما خواهد بود

مشاوره تخصصی تحول دیجیتال

اگر در مسیر توسعه و تحول به همراهی پند احتیاج دارید،ما میزبان شما هستیم.